Wij helpen je het huis van je dromen te vinden.ikzoekeenhuis.com

Verhuizen en extra kosten

De kleine dingen die gepaard gaan met een verhuis, zijn vaak de duurdere dingen. Ook op dit gebied kan je de juiste voorbereidingen treffen. Zelf een verhuis organiseren is natuurlijk het goedkoopst. Op deze pagina las je echter al dat je spullen in dat geval wel niet verzekerd zijn. Om deze kost te beperken, kan je het verhuisgebeuren ook gedeeltelijk uitbesteden. Pak bijvoorbeeld alles zelf in, en laat het vervoer van de inboedel over aan een firma. Oef, al één kost (gedeeltelijk) uit de weg geruimd. Nu nog de rest van het fraaie kostenplaatje.


Busje komt zo

portefeuille kosten Voor het huren van een auto of busje ben je snel 60 tot 135 euro per dag armer. Daar komen nog brandstofkosten bij. Als je een beroep doet op een verhuisbedrijf, kunnen de kosten variëren. De totaalprijs is afhankelijk van de afstand en de bereikbaarheid van je nieuwe woonst. Let wel: je betaalt meer als je verhuist op zaterdag. Ook in dit geval is het raadzaam om bij meerdere verhuisfirma’s een offerte aan te vragen.


Nog meer uitgaven

Buiten de verhuiskosten zelf betaal je ook een behoorlijke som voor het huurcontract. Haast altijd is er sprake van borg. Ook in het nieuwe huis of appartement zelf krijg je te maken met extra kosten. Neem nu de energierekening, die kan stijgen of dalen. Als je energiecontract nog loopt, kan je dit gewoon verderzetten bij je nieuwe woning. Som betaal je een meerprijs indien je verhuist naar een regio met een ander distributienettarief. Afhankelijk van wat er staat vermeld op je leveringscontract, mag de leverancier het verschil van de nettarieven aanrekenen. In sommige gevallen wordt dit wel verboden door het leveringscontract.

Denk ook eens na over kleinschaligere kosten. Heb je al gedacht aan de reiskosten van en naar je werk? Misschien lopen deze ook hoger op, nu je bent verhuisd? Of de inrichting van je kersverse woonst. Misschien moet alles zelfs wat opgeknapt worden.

Waar je best ook aandacht aan besteedt, is de gemeentebelasting. Deze verschilt van gemeente tot gemeente. De gemeentebelasting wordt bepaald in functie van je fiscale woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar. Voor je inkomsten van pakweg 2015 is dit feitelijk de gemeente waar je op 1 januari 2014 was ingeschreven in het bevolkingsregister. Zorg ervoor dat je hier alles over weet, zeker als je verhuist rond een jaarwisseling.

Je ziet het: er vliegen heel wat kosten onverbiddelijk van de rekening. Maar maak je niet druk. Als je vanaf het begin grondig budgetteert, ben je helemaal klaar voor de verhuis. Voor meer praktische tips in verband met financiëel plannen kan je vinden bij onze vrienden van MijnPortefeuille.eu - een topbron voor correcte informatie.